Ειδικός Κανονισμός – Riv3r Enduro Crossing 2019

   Riv3r Enduro Crossing Βέροια, 7-8-9 Iουνίου 2019 Ειδικός Κανονισμός  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Έναρξη εγγραφών:     Δευτέρα, 15/4/2019Λήξη εγγραφών:     Τετάρτη, 05/6/2019 , 24:00 οι εμπρόθεσμεςΠέμπτη, 06/06/2019 οι εκπρόθεσμεςΠαρασκευή 07/06/2019, 24:00οι εμπρόθεσμες(Hobby)Σάββατο 08/06/2019, 10:00 οι εκπρόθεσμες (Hobby)Έλεγχος εξακρίβωσης:    Παρασκευή 07/06/2019, 12:00-19:00Σάββατο, 08/06/2019, 10:00-13:00Ενημέρωση αγωνιζομένων:    Παρασκευή, 07/06/2019, 21:00-21:30Σάββατο, 08/06/2019, 13:30-14:00Δημοσίευση πίνακα σειράς εκκίνησης:  Σάββατο, 08/06/2019, 14:00 (πρόλογος )Σάββατο, 08/06/2019, 23:00 (αγώνας Κυριακής)Έναρξη προλόγου:     Σάββατο, 08/06/2019 στις 20:00Έναρξη αγώνα:     Κυριακή, 09/06/2019 στις…