Τα ΜΜΕ για να μπορέσουν να καλύψουν τον αγώνα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την παρακάτω αίτηση στο email της διοργάνωσης.

VERIA

IN THE MOST
BEAUTIFUL
CITY IN
CENTRAL MACEDONIA OF GREECE

River Enduro Crossing

The ultimate adventure at the banks of Tripotamos